ZpětÚvodSlužby Poplatky spojené s koupí nemovitosti v Turecku.

Poplatky spojené s koupí nemovitosti v Turecku.

Daň z převodu nemovitostí:

4% z hodnoty nemovitosti (převodní poplatek) zapsaný v katastru nemovitostí, který určí úřad a je o mnoho nižší jako cena kupní, cca 800-1500 Eur

 Katastr nemovitostí:

podání žádosti ve městě Izmir – vojenská správa, registrace na katastru nemovitostí, administrativní výdaje KÚ, soudní tlumočník, zpracování a vydání listu vlastnictví

cca 250 Eur

 Plná moc u notáře (v případě, že se nemůžete dostavit na převzetí LV):

cca 100 Eur

 Získání kompletní zprávy – Iskan (pouze u novostaveb)

cca 350 Eur – zálež na velikosti objektu a lokalitě

 Provize pro realitního agenta v Turecku:

3% nebo minimálně 1000 Eur

 Elektřina – nová přípojka:

cca 150 Eur (jednorázově při koupi)

 Přepis existující přípojky:

cca 60 Eur (jednorázově při koupi)

 Cena za elektřinu:

cca 0,10 Eur/kwh

Voda - nová přípojka:

cca 150 Eur  (jednorázově při koupi)

 Přepis existující přípojky:

cca 60 Eur (jednorázově při koupi)

 

Cena vody:

cca 0,75 Eur/m3

 

KAŽDOROČNĚ:

Daň z nemovitosti:

0,1% z hodnoty nemovitosti určené městským úřadem (každý rok před koncem května)